MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:


Ünvanı : ÇINARLAR AMBALAJ PLASTİK TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Adresi  : Necip Fazıl Kısakürek Mah Yunus Emre Cad. No:39/41-1 34771 Esenyurt / İstanbul
Telefon : 0(212) 689 42 12
E-mail  : info@pvcambalaj.com.tr

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:
Tc No:


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.hakman.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :

Ürün Bilgileri:

Kargo Tutarı :


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
Ödeme Bilgisi:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.hakman.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Alıcı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, cayma hakkının istisnaları kapsamına girmemek kaydı ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen üründe, alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan üründe, alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün, esas alınır.

Alıcı, cayma hakkını kullanarak ürünü iade etmek istemesi halinde, bu talebini yukarıda belirtilen 14 (on dört) günlük süre içinde satıcıya, ekte yer alan örnek cayma formunu (EK – CAYMA FORMU) doldurarak info@hakman.com.tr adresine e-posta aracılığıyla bildirecek ve alıcı ilgili cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü, satıcının talimatlarına uygun olarak satıcının belirttiği kargo firmasıyla sigortalı olarak göndermesi ile masrafları satıcıya ait olmak üzere iade edecektir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 14 (on dört) gün içerisinde, ürünün iadesini kabul edip ürün bedelini ilgili bankaya ödemekle yükümlüdür.

Alıcı iade edilecek ürünü yalnızca satıcının belirlediği kargo şirketi ile satıcının talimatları gereği sigortalı olarak gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır. Alıcının, Satıcının talimatlarına uymayarak ürünün farklı bir kargo firmasından sigorta yapılmadan gönderilmesi halinde üründe oluşacak her türlü zarar ve ziyandan alıcı sorumludur.

Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Kredi kartı, banka kartı, Havale/EFT ile alınmış ürün için cayma hakkının kullanılması veya başka herhangi bir sebeple ürünün iadesi veya siparişin iptal edilmesi durumunda alıcıya nakit para ile ödeme yapılmamaktadır. Ürün bedelinin kredi kartına veya banka kartına iadesi, ilgili bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır. İade edilen tutarın satıcı tarafından bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde bankanın sorumlu olduğunu ve bunlar için alıcı, satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcıya veya alıcının belirlediği kişiye teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslının gönderilmemesi halinde alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle, ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusur oranında satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

 

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış, ürün üzerinde değişiklik yapılmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İade edilecek ürünün, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürün boyunun uzaltılması, kısaltması, isim yazdırma vb. gibi özel istekler doğrultusunda hazırlanan alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde cayma hakkı kullanılmamaktadır. Ayrıca, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler (Boy uzaltma, kısaltma, isim yazdırma vb. gibi özel istekler doğrultusunda hazırlanan ürünler).

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Yukarıda belirtilen cayma hakkının istisnasını teşkil eden hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi, bu hakkı usulüne uygun veya zamanında kullanmadığı durumda Alıcı, cayma hakkını kaybeder.


MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

ÇINARLAR AMBALAJ PLASTİK TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ


ALICI

  Whatsapp Bilgi